Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Adana -Ceyhan karayolu üzerinde, Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Km. uzaklıkta olup, Sarıçam ilçesi Kürkçüler beldesi yanında bulunmakta ve 1987 yılında faaliyete geçirilmiştir. Cezaevimizin 190.402 m2 alanı bulunmakta Cezaevinin oturduğu alan 9.700 m2 + 2008 yılı Ağustos ayında faaliyete geçen 3 Blok uzantısı olan yerleşim alanı ile birlikte 3000 m2= 12700 m2’dir. Emniyet alanı olarak kullanılan alan ise yaklaşık 229.760 m2’dir. Cezaevimizin emniyet alanı olan 229.760 m2 yerin içine F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Jandarma Bölük komutanlığı, F Tipi Ziyaret kabul binası, ziyaretçi bekleme yeri, F Tipine ait 10 ar dairelik iki blok lojman olmak üzere toplam 20 dairedir. Ayrıca; 10/02/2012 tarihinde yapılıp teslim edilen Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu, 240 kişi kapasiteli olup mevcut binanın hükümlülerin kalmış olduğu 1.katta 24 oda,2. Katta 24 oda olmak üzere toplam 48 oda bulunmaktadır. Bırakılan ranzalarla kapasite arttırılımına gidilerek 430 kişiye yükseltilmiştir. Açık ceza infaz kurumunun toplam alanı 38.750 m2 dir. Bu alan içerisinde kapalı ceza infaz kurumu D Blok üst kattan güvenli bir şekilde geçişi sağlanan,hükümlü ve tutukluların sportif faaliyetleri için kullanıma hazır standartlara uygun kapalı spor salonu da mevcuttur.

a) Kapasite ve Tipi :

E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu kapasitesi 717 iken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24/11/2011 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.12-708.01-1877/145893 sayılı yazıları ile 1260 olarak bildirilmiştir. Toplam 138 oda bulunmaktadır.

b) Blok ve Koğuş Sayısı :

Cezaevimiz A-B-C-D ve E Bloklardan olmak üzere toplam 5 bloktan oluşmaktadır. Toplam koğuş sayısı 73’dür.

A Blokta İdare bölümü, jandarma karakolu, erzak ambarı, kantin, işyurdu ambarı, terzihane,arşiv, iç güvenlik odası, santral, baş memurluk, teknisyen odası, tahliye odası, 18 adet kapalı görüş mahalli, avukat görüş mahalli, İnfaz ve Koruma Başmemur ve Memurlarının yemekhanesi ile tebligat odası bulunmaktadır.

B Blokta Öğretmen odası ve Kütüphane, Sosyolog ve Psikolog odası, Doktor ve muayene odası, Diş hekimi odası ile muayene yeri, 3 adet dershane, konferans salonu, 1 adet geçici koğuş ile 22 adet koğuş bulunmaktadır.

C Blokta Rehabilitasyon merkezi bulunmakta olup sağ tarafta: 1 Doktor odası,1 Sağlık memuru odası, 10 oda olmak üzere toplam 12 adet rehabilitasyon odası bulunmaktadır. Sol tarafta 1 Doktor odası, 1 Sağlık memuru odası, 10 oda olmak üzere toplam 12 adet rehabilitasyon odası bulunmakta olup, rehabilitasyon merkezi toplam 24 oda ve 58 yatak kapasitelidir. C Blokta 16 koğuş bulunmaktadır.

D Blokta (D-10 Bölümü içerisinde) Sağ taraf müşahede bölümünde birer kişilik, 14 oda 2 katta da 6 adet 2 kişilik oda olmak üzere toplam 20 adet oda bulunmaktadır. (D-20 Bölümünde) Sol taraf müşahede bölümünde birer kişilik 14 oda, 2 katta da 6 adet 2 kişilik oda olmak üzere toplam 20 adet oda bulunmakta olup, toplam 26 adet koğuş mevcuttur.

E Blokta Mutfak, Kalorifer dairesi, Modern cezaevi kapsamında uygulamalı olarak Aşçılık atölyesi, pastacılık atölyesi ve , İş yurdu matbaası ve matbaa deposu ile E-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 koğuşları bulunmaktadır. (5 Nolu oda da eğitim faaliyetleri ve kurs odaları,6 nolu oda genel bütçe kuru gıda deposu olarak kullanılmaktadır.)

3-ISI ve YANGIN TERTİBAT KONUMU :

a) Isınma : Cezaevimiz E Blok arka tarafta fuil-oil ile çalışan kalorifer tertibatı ile ısınmaktadır.

b) Su : Cezaevimizin su ihtiyacı, cezaevine 11 km. uzaklıkta bulunan 1 adet sondaj kuyusundan karşılanmaktadır. Su kuyusu isale hatlarında patlak olması yada su kuyusunda herhangi bir problem olması durumunda Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunun su kuyusu deposundan alınan ilave hat ile su ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da aynı şekilde su deposundan alınan ilave ile E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumumuzdan su ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

c) Yangın Tertibatı : Ceza İnfaz Kurumunda, 1 adet yangın ihbar sistemi, 1 Adet 30 Kg lık, 2 Adet 50 Kg lık, 21 adet 6 Kg lık ,4 adet 12 Kg’ lık, 20 adet yangın ihbar butonu ve sirenler ile, yangın söndürme tüpü bulunmakta olup, faal durumdadır.

4-SAĞLIK KONUMU : Ceza İnfaz Kurumunda sağlık hizmetleri ;1 Adet aile hekimi, aile hekimine bağlı 1 sağlık memuru ve cezaevi kadrosunda 2 Sağlık Memuru ile yürütülmekte,üçlü protokol gereği rehabilitasyon merkezinde görevli 4 sağlık memuru, haftanın bir günü diş hekimi ve psikiyatri doktoru gelip hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavi ve hastane sevk işlemlerini yapmaktadırlar. Bu birimlere ait üniteler mevcut olmakla beraber, hizmetin aksamadan yürütülmesine devam edilmektedir. Temizlik : Cezaevimizde her koğuşta banyo bulunduğundan günlük ve haftalık olarak her kısma 2 saat sıcak su verilerek ihtiyaçlar giderilmektedir. Cezaevimizde bulunan berberhane de hükümlü ve tutuklular ücretsiz olarak traş ettirilmektedir.

5-MUTFAK : Cezaevimizde yemekler 1 kadrolu aşçı ve 1 Sözleşmeli aşçı olmak üzere 2 aşçı tarafından tarafından, hükümlü ve tutukluların yanı sıra görev başındaki memurların yemekleri cezaevi mutfağında aynı karavana da ve tüp gazla pişirilmektedir.